I kölvattnet av the English Speaking Year 2012 Program: En studie av andraspråksinlärning vid en thailändsk grundskola

DSpace Repository

I kölvattnet av the English Speaking Year 2012 Program: En studie av andraspråksinlärning vid en thailändsk grundskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title I kölvattnet av the English Speaking Year 2012 Program: En studie av andraspråksinlärning vid en thailändsk grundskola
Author Andersson, Sriwika Pan ; Kornfält, Johanna
Date 2012
Swedish abstract
Andraspråksundervisning är en vital del av många elevers skolgång. I Thailand har detta aktualiserats, i och med att en ekonomisk gemenskap med engelska som huvudspråk är på väg att skapas av länder i regionen. Engelskkunskaperna är generellt bristfälliga i landet och den thailändska regeringen har därför utarbetat ett åtgärdsprogram, the English Speaking Year 2012 Program. Programmet antas leda till förändringar i skolorna som på sikt ska göra invånarna betydligt bättre på engelska. Syftet med examensarbetet var att undersöka engelskundervisningen vid en thailändsk grundskola som jobbar utifrån the English Speaking Year 2012 Program. Det avsågs att identifiera om åtgärdsprogrammet lett till förändringar i undervisningen och även åskådliggöra eventuella förändringar. Vidare ämnades elevernas attityder gentemot engelskan att studeras. Studien genomfördes med kvalitativ forskningsmetodik i form av intervjuer av sju lärare och sju elever. Därtill gjordes observationer av undervisningen i Kindergarten till Mattayom 3. Det framkom att formell undervisning var vanligt förekommande men också att funktionell undervisning aktualiserats. Lärare och elever antydde att engelskundervisningen förändrats på ett flertal punkter sedan åtgärdsprogrammet implementerades. Den mest uppenbara förändringen var att antalet engelsklektioner hade utökats till minst fyra per vecka. Under en hel dag varje vecka pratade skolans personal dessutom enbart engelska med eleverna. Eleverna själva ansåg att de blivit bättre på ordförståelse och korta kommunikationsfraser. Överlag verkade eleverna ha positiva attityder gentemot det engelska språket. Ett flertal av dem bar dock på en ängslan över att göra bort sig när de pratade engelska.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråksundervisning
attityder
engelska
the English Speaking Year 2012 Program
grundskola
Thailand
Handle http://hdl.handle.net/2043/14639 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics