I kölvattnet av the English Speaking Year 2012 Program: En studie av andraspråksinlärning vid en thailändsk grundskola

DSpace Repository

I kölvattnet av the English Speaking Year 2012 Program: En studie av andraspråksinlärning vid en thailändsk grundskola

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Sriwika Pan
dc.contributor.author Kornfält, Johanna
dc.date.accessioned 2012-12-18T14:57:30Z
dc.date.available 2012-12-18T14:57:30Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14639
dc.description Andraspråksundervisning är en vital del av många elevers skolgång. I Thailand har detta aktualiserats, i och med att en ekonomisk gemenskap med engelska som huvudspråk är på väg att skapas av länder i regionen. Engelskkunskaperna är generellt bristfälliga i landet och den thailändska regeringen har därför utarbetat ett åtgärdsprogram, the English Speaking Year 2012 Program. Programmet antas leda till förändringar i skolorna som på sikt ska göra invånarna betydligt bättre på engelska. Syftet med examensarbetet var att undersöka engelskundervisningen vid en thailändsk grundskola som jobbar utifrån the English Speaking Year 2012 Program. Det avsågs att identifiera om åtgärdsprogrammet lett till förändringar i undervisningen och även åskådliggöra eventuella förändringar. Vidare ämnades elevernas attityder gentemot engelskan att studeras. Studien genomfördes med kvalitativ forskningsmetodik i form av intervjuer av sju lärare och sju elever. Därtill gjordes observationer av undervisningen i Kindergarten till Mattayom 3. Det framkom att formell undervisning var vanligt förekommande men också att funktionell undervisning aktualiserats. Lärare och elever antydde att engelskundervisningen förändrats på ett flertal punkter sedan åtgärdsprogrammet implementerades. Den mest uppenbara förändringen var att antalet engelsklektioner hade utökats till minst fyra per vecka. Under en hel dag varje vecka pratade skolans personal dessutom enbart engelska med eleverna. Eleverna själva ansåg att de blivit bättre på ordförståelse och korta kommunikationsfraser. Överlag verkade eleverna ha positiva attityder gentemot det engelska språket. Ett flertal av dem bar dock på en ängslan över att göra bort sig när de pratade engelska. en_US
dc.format.extent 58 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject andraspråksundervisning en_US
dc.subject attityder en_US
dc.subject engelska en_US
dc.subject the English Speaking Year 2012 Program en_US
dc.subject grundskola en_US
dc.subject Thailand en_US
dc.title I kölvattnet av the English Speaking Year 2012 Program: En studie av andraspråksinlärning vid en thailändsk grundskola en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics