Bilder av islam- En analys av bilder av islam i läromedel för grundskolans tidigare år

DSpace Repository

Bilder av islam- En analys av bilder av islam i läromedel för grundskolans tidigare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bilder av islam- En analys av bilder av islam i läromedel för grundskolans tidigare år
Author Hill, Johana
Date 2012
Swedish abstract
Syfte med undersökningen är att studera hur vissa läromedelsförfattare använder bilder i kapitlen om islam i läromedel för grundskolans tidigare år. Jag genomför en analys av första bilden i kapitlet och en kartläggning av resterande bilder i tre utvalda läroböcker. I min undersökning gör jag en semiologisk analys och jämförelse mellan läroböcker från 1980-, 90- och 2000-talet. I min studie av bilderna använder jag mig av semiologisk analys. Jag redogör för bildens funktion i läromedel och gör en historisk överblick av läromedelsbilden. Analysen visar på vikten av att skilja på religöst utövande och politisk Islam i bild. Samtidigt betonas behovet av ett bildspråk och bilder som bär på symboler som unga kan relatera till.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bildanalys
läromedel
semiologisk analys
Islam
Handle http://hdl.handle.net/2043/14641 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics