”Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den”

DSpace Repository

”Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den”
Author Weeks, Lisa
Date 2012
Swedish abstract
Det går inte att säga hur länge pilgrimsvandringar har funnits. Man vet i alla fall att det under de senaste 2000 åren gjorts pilgrimsfärder för att komma i kontakt med en helighet och för att visa tacksamhet till gud. De senaste decennierna har intresset för pilgrimsfärder ökat vilket inneburit att både forskare och författare har skrivit mycket om dessa resor. I denna studie har jag genom en kvalitativ metastudie undersökt pilgrimsfärden som begrepp samt dess funktioner. Jag har även använt mig av tre populärkulturella verk för att se hur man kan använda fiktion som läromedel. Det jag kommit fram till är att pilgrimsfärden är vitt och brett begrepp med många olika definitioner. De flesta anser att pilgrimsfärden är en religiös resa men samtidigt finns det många exempel på pilgrimer som har syftet är att få en ökad självkännedom och gå igenom en inre resa, alltså finns det dubbla betydelser. Min studie visar att pilgrimsfärden har många olika funktioner för människan. Den har de traditionellt religiösa funktionerna som att visa tacksamhet, göra botgöring och den ger ett hopp en helande funktion. Forskning har också visat att pilgrimsfärden är och har varit en form av övergångsrit i många kulturer. Alla pilgrimer har olika syften med sin pilgrimsfärd och de funktioner och syften som visats av min undersökning är att pilgrimsfärden kan ha sociala, statusförhöjande, fysiska, psykiska, terapeutiska, turistiska och ekonomiska funktioner. Efter att ha läst kursplanen i religionskunskap 7-9, läst två fiktiva reseskildringar om en pilgrimsfärd samt sett en film om Lourdes, har jag kommit fram till att dessa tre fiktioner hade varit användbart i undervisningen. Det hade gett eleverna en positivare inställning från början samt ett bra underlag för diskussioner. I kursplanens centrala innehåll står det även att lärare ska använda populärkultur för att se hur olika livsfrågor skildras.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Pilgrimsfärd
populärkultur
religion
övergångsrit
Handle http://hdl.handle.net/2043/14642 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics