Koncentrationssvårigheter på gymnasiet - fler sätt att förstå begreppet och förslag till handling i klassrums-situationer. En litteraturstudie kopplad till en fallbeskrivning och samtal

DSpace Repository

Koncentrationssvårigheter på gymnasiet - fler sätt att förstå begreppet och förslag till handling i klassrums-situationer. En litteraturstudie kopplad till en fallbeskrivning och samtal

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Koncentrationssvårigheter på gymnasiet - fler sätt att förstå begreppet och förslag till handling i klassrums-situationer. En litteraturstudie kopplad till en fallbeskrivning och samtal
Author Ahlgren, Eira
Date 2005
Swedish abstract
Arbetets syfte är att få en bred kunskapsbas för att förstå vad koncentrationssvårigheter är och hur de kan se ut i klassrummet. Syftet med studien är även att söka förslag till handling för att stävja koncentrationssvårigheter. Det är en litteraturstudie av medicinsk och pedagogisk forskning kring koncentrations-svårigheter. Med hjälp av en fallstudie genom intervjuande samtal med en elev och skolans specialpedagog beskrivs verkligheten på just den här yrkesorienterade gymnasieskolan. Resultatens första del beskriver koncentrationssvårigheter till hjälp för förståelse av begreppet. Resultatens andra del söker servera ett smörgåsbord av förslag till handling under rubriker som relationer, mat och sensomotorik inriktade på den enskilde eleven. Bredare lösningar för hela klassen finns under rubriker som struktur, förhållningssätt och neuropedagogik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ADHD
DAMP
koncentrationssvårigheter
neuropedagogik
relationer
sensomotorik
suggestopedi
Tomatis kurva
Handle http://hdl.handle.net/2043/1466 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics