Estetiska uttrycksformer i förskolan - " Så fruktansvärt viktigt!"

DSpace Repository

Estetiska uttrycksformer i förskolan - " Så fruktansvärt viktigt!"

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Estetiska uttrycksformer i förskolan - " Så fruktansvärt viktigt!"
Author Johansen, Nadja ; Stagnell, Maria
Date 2012
Swedish abstract
Den här uppsatsen handlar om vilka estetiska uttrycksformer och medier som pedagoger väljer att arbeta med och varför. Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka estetiska uttrycksformer som är mer eller mindre framträdande i förskolan. Detta för att vi som pedagoger medvetet ska kunna skapa en verksamhet där barnen erbjuds möten med varierande estetiska uttrycksformer. Vi har utfört kvalitativa intervjuer med nio pedagoger, från tre förskolor, för att ta reda på vilken betydelse de anser att arbete med estetiska uttrycksformer har för att stimulera barnens lärande och utveckling samt förmåga att kommunicera. Under analysen av empirin har vi sett på estetiska uttrycksformer ur ett socialisationsperspektiv och hantverkstradition, ett utvecklings-perspektiv och personlig uttryckstradition samt en erfarenhetstradition. Resultatet av studien visar att pedagogernas privata intresse avspeglar sig i verksamheten men även att verksamheten grundar sig i barnens intresse. Vår slutsats är att arbete med bild- och formskapande är den mest framträdande estetiska uttrycksformen i förskolan och att uttrycksformer som drama och musikskapande med instrument behöver lyftas fram mer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Estetiska uttrycksformer
Förskola
Kommunikation
Medier
Praktisk-estetiskt arbete
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/14666 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics