Estetiska uttrycksformer i förskolan - " Så fruktansvärt viktigt!"

DSpace Repository

Estetiska uttrycksformer i förskolan - " Så fruktansvärt viktigt!"

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Johansen, Nadja
dc.contributor.author Stagnell, Maria
dc.date.accessioned 2012-12-19T14:59:33Z
dc.date.available 2012-12-19T14:59:33Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14666
dc.description Den här uppsatsen handlar om vilka estetiska uttrycksformer och medier som pedagoger väljer att arbeta med och varför. Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka estetiska uttrycksformer som är mer eller mindre framträdande i förskolan. Detta för att vi som pedagoger medvetet ska kunna skapa en verksamhet där barnen erbjuds möten med varierande estetiska uttrycksformer. Vi har utfört kvalitativa intervjuer med nio pedagoger, från tre förskolor, för att ta reda på vilken betydelse de anser att arbete med estetiska uttrycksformer har för att stimulera barnens lärande och utveckling samt förmåga att kommunicera. Under analysen av empirin har vi sett på estetiska uttrycksformer ur ett socialisationsperspektiv och hantverkstradition, ett utvecklings-perspektiv och personlig uttryckstradition samt en erfarenhetstradition. Resultatet av studien visar att pedagogernas privata intresse avspeglar sig i verksamheten men även att verksamheten grundar sig i barnens intresse. Vår slutsats är att arbete med bild- och formskapande är den mest framträdande estetiska uttrycksformen i förskolan och att uttrycksformer som drama och musikskapande med instrument behöver lyftas fram mer. en_US
dc.format.extent 46 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Estetiska uttrycksformer en_US
dc.subject Förskola en_US
dc.subject Kommunikation en_US
dc.subject Medier en_US
dc.subject Praktisk-estetiskt arbete en_US
dc.subject Utveckling en_US
dc.title Estetiska uttrycksformer i förskolan - " Så fruktansvärt viktigt!" en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Kultur, medier och estetik
 Find Full text Files for download
Icon
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics