Skillnader i studievana, motivation, förkunskaper och kunskapssyn mellan när- och distanselever i Naturkunskap B

DSpace Repository

Skillnader i studievana, motivation, förkunskaper och kunskapssyn mellan när- och distanselever i Naturkunskap B

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skillnader i studievana, motivation, förkunskaper och kunskapssyn mellan när- och distanselever i Naturkunskap B
Author Nilsson, Magdalena
Date 2005
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att få en bild av vad som kan ligga till grund för att lärarna på min praktikskola upplever en skillnad mellan de elever som går närkurser och de elever som går distanskurser. Jag har valt att med hjälp av en enkätundersökning undersöka fyra områden, studievana, motivation, förkunskaper eller kunskapssyn, hos eleverna i en när- respektive distansklass i Naturkunskap B för att se om jag inom dessa områden kan se några skillnader mellan när- och distanseleverna. För att en bredare bild av de möjliga orsakerna bakom uppfattningen att när- och distanseleverna skiljer sig åt har jag dessutom intervjuat en lärare som undervisar i de båda kurstyperna. Sammanfattningsvis pekar resultaten av enkätundersökningen på att eleverna i distanskursen har något bättre förkunskaper och studievana än eleverna i närkursen. Detta är dock svaga samband och i övrigt skiljer sig inte de två elevgrupperna nämnvärt från varandra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject distansundervisning
förkunskaper
Komvux
kunskapssyn
motivation
Naturkunskap
studievana
Handle http://hdl.handle.net/2043/1467 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics