Uteförskolan och inneförskolan- en jämförande studie

DSpace Repository

Uteförskolan och inneförskolan- en jämförande studie

Details

Files for download
Icon
Uteförskola och ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Uteförskolan och inneförskolan- en jämförande studie
Author Brant, Petra
Date 2012
Swedish abstract
Genom att jag har samlat in empiriskt material i form av kvalitativa intervjuer av sammanlagt två pedagoger och fyra barn på två olika förskolor, har jag undersökt vad barn och pedagoger anser om uteförskolor respektive inneförskolor. Sedan har jag jämfört uteförskolan med inneförskolan samt granskat deras fördelar och nackdelar ur ett pedagogiskt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fantasiutveckling
Grovmotorik
Finmotorik
Fördelar
Nackdelar
Handle http://hdl.handle.net/2043/14671 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics