Kan lärares förväntningar på elevers prestationer påverkas av elevernas socioekonomiska bakgrund?

DSpace Repository

Kan lärares förväntningar på elevers prestationer påverkas av elevernas socioekonomiska bakgrund?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kan lärares förväntningar på elevers prestationer påverkas av elevernas socioekonomiska bakgrund?
Author Ernemyr, Jenny ; Strandh, Cecilia
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att belysa hur högstadielärare verksamma på olika skolor i södra Sverige resonerar kring elevers socioekonomiska förutsättningar kan påverka lärares förväntningar på elevernas prestationer i skolan, vilket också var grunden till de tre frågeställningar som studien bygger på. Vi har genomfört studien med hjälp av kvalitativa metoder. Resultatet från fyra semistrukturerade intervjuer på fyra olika skolor har tolkats med hjälp av relevant litteratur och aktuell forskning. Intervjupersonerna menar att socioekonomiska förutsättningar har stor betydelse för elevers resultat. På grund av elevernas olika socioekonomiska förutsättningar hade majoriteten av lärarna olika förväntningar på sina elever. Att lärare har låga förväntningar på vissa elever kan resultera i ett livslångt utanförskap för dessa. Slutsatsen av studien är att lärares förväntningar kan påverkas av elevernas socioekonomiska förutsättningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevers prestationer
högstadium
intervju
lärares förväntningar
socioekonomisk bakgrund
socioekonomiska förutsättningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/14673 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics