Kemi - ett svårt ämne? En ämnesdidaktisk undersökning av den i Sveriges grundskolor mest använda kemiläroboken Kemi Lpo TEFY

DSpace Repository

Kemi - ett svårt ämne? En ämnesdidaktisk undersökning av den i Sveriges grundskolor mest använda kemiläroboken Kemi Lpo TEFY

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kemi - ett svårt ämne? En ämnesdidaktisk undersökning av den i Sveriges grundskolor mest använda kemiläroboken Kemi Lpo TEFY
Author Springer, Thomas
Date 2005
Swedish abstract
Arbetets syfte var att undersöka om grundskolekemiboken Kemi Lpo TEFY är "en bra kemilärobok" enligt 6 krav som jag som kemist ställde på "en bra kemilärobok". Kraven omfattade översiktlig, strukturerad, logisk, precis, lättförståelig och begriplig, tydlig, förklarande, samband förmedlande och sakligt korrekt framställning av kemin, samband till elevernas värld och till aktuella globala problem, experimentens frihetsgrader och jämställdhetsprincipen mellan könen. Anledning till undersökningen var det dåliga resultatet i ämnet kemi i den Nationella Utvärderingen av grundskolan 2003 och undersökningsmetod en värderande textanalys i samband med en enkät med högstadieelever. Resultatet är att jag anser att Kemi Lpo TEFY inte är "en bra kemilärobok" enligt mina krav och att den borde omarbetas grundligt. Elever som läser boken måste enligt min åsikt uppfatta kemi som ett svårt ämne.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kemi
läromedel
läromedelsanalys
textanalys
grundskola
ämnesdidaktik
läroböcker
Handle http://hdl.handle.net/2043/1468 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics