Barns inflytande under måltiderna, en studie om små barns inflytande och delaktighet

DSpace Repository

Barns inflytande under måltiderna, en studie om små barns inflytande och delaktighet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barns inflytande under måltiderna, en studie om små barns inflytande och delaktighet
Author Panawong, Onuma ; Kenaan, Rania
Date 2012
Swedish abstract
Vårt examensarbete handlar om förskolebarns inflytande och delaktighet under måltiderna på två olika förskolor. Syftet är att undersöka vilka möjligheter till deltagande och inflytande barnen får i samband med de olika måltiderna. Som en del av detta undersöker vi även vilken påverkan miljöns utformning har på barnens möjligheter till att vara delaktiga och få inflytande under måltiden. Vi använde oss av en kvalitativ metod som innefattade två ostrukturerade intervjuer och sju videoobservationer. Både intervjuer och videoobservationer genomfördes på två förskolor som ligger i samma stadsdel. Intervjuerna genomfördes med en förskolelärare på den ena förskolan och en barnskötare på den andra. Resultatet visar att barnen i båda förskolorna får inflytande över måltiderna genom att de själva får välja vad de vill äta och dricka. Deras uttryck och åsikter vad gäller deras matval respekteras och tas på allvar av pedagogerna. Det framkommer dock vissa skillnader. På den ena förskolan begränsas mängden mat som barnen får ta. På den andra förskolan ges barnen jämförelsevis större möjligheter till delaktighet och inflytande vid dukning. Vad gäller miljöns utformning visar resultatet att variationer i hur måltidsmiljöerna är organiserade på de två förskolorna påverkar barnens möjlighet till delaktighet och inflytande på olika sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject delaktighet
demokrati
förskolan
inflytande
miljö
uppfostran
Handle http://hdl.handle.net/2043/14687 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics