Barns inflytande under måltiderna, en studie om små barns inflytande och delaktighet

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Barns inflytande under måltiderna, en studie om små barns inflytande och delaktighet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Panawong, Onuma
dc.contributor.author Kenaan, Rania
dc.date.accessioned 2012-12-21T06:56:54Z
dc.date.available 2012-12-21T06:56:54Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14687
dc.description Vårt examensarbete handlar om förskolebarns inflytande och delaktighet under måltiderna på två olika förskolor. Syftet är att undersöka vilka möjligheter till deltagande och inflytande barnen får i samband med de olika måltiderna. Som en del av detta undersöker vi även vilken påverkan miljöns utformning har på barnens möjligheter till att vara delaktiga och få inflytande under måltiden. Vi använde oss av en kvalitativ metod som innefattade två ostrukturerade intervjuer och sju videoobservationer. Både intervjuer och videoobservationer genomfördes på två förskolor som ligger i samma stadsdel. Intervjuerna genomfördes med en förskolelärare på den ena förskolan och en barnskötare på den andra. Resultatet visar att barnen i båda förskolorna får inflytande över måltiderna genom att de själva får välja vad de vill äta och dricka. Deras uttryck och åsikter vad gäller deras matval respekteras och tas på allvar av pedagogerna. Det framkommer dock vissa skillnader. På den ena förskolan begränsas mängden mat som barnen får ta. På den andra förskolan ges barnen jämförelsevis större möjligheter till delaktighet och inflytande vid dukning. Vad gäller miljöns utformning visar resultatet att variationer i hur måltidsmiljöerna är organiserade på de två förskolorna påverkar barnens möjlighet till delaktighet och inflytande på olika sätt. en_US
dc.format.extent 61 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject delaktighet sv_SE
dc.subject demokrati sv_SE
dc.subject förskolan sv_SE
dc.subject inflytande sv_SE
dc.subject miljö sv_SE
dc.subject uppfostran sv_SE
dc.title Barns inflytande under måltiderna, en studie om små barns inflytande och delaktighet en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics