Man måste vara farbror när man kör grävskopa

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Man måste vara farbror när man kör grävskopa

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bjelkengren, Pernilla
dc.contributor.author Larsson Jarnshult, Sofia
dc.date.accessioned 2012-12-21T10:12:22Z
dc.date.available 2012-12-21T10:12:22Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14697
dc.description Syftet med studien var att ur ett genusteoretiskt perspektiv analysera barnlitteratur på en småbarnsavdelning på en förskola. Avsikten var att undersöka hur kvinnor/flickor respektive män/pojkar framställs i förskolans barnlitteratur. Intresset för studiens ämne väcktes då vi under vår verksamhetsförlagda tid uppmärksammat att efterföljande reflektion och diskussion vid högläsning, barn och pedagoger emellan, brister gällande genus. Vad förmedlar barnlitteraturen - egentligen? Studien utgår från de tre aspekterna socialisering, kvinnligt/manligt och färg som genusmarkör med utgångspunkt i den sociala inlärningsteorin samt ett abstrakt schema över kvinnliga och manliga egenskaper. Därtill användes text- och bildanalys för att nå studiens resultat samt en berättarteknisk metod benämnd beskrivning. Vår slutsats är att kvinnor/flickor utmärker sig stereotypiskt kvinnligt medan män/pojkar framställs som stereotypiskt manliga, något som överensstämmer med Nikolajevas (2004) abstrakta schema, som bygger på kvinnliga respektive manliga egenskaper, vilket ligger till grund i vår analys. en_US
dc.format.extent 82 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject barnlitteratur sv_SE
dc.subject framställning sv_SE
dc.subject genus sv_SE
dc.subject könsroll sv_SE
dc.subject performativt genus sv_SE
dc.subject social inlärningsteori sv_SE
dc.subject stereotyp sv_SE
dc.title Man måste vara farbror när man kör grävskopa en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics