Får jag vara med och leka? En studie om inkluderande och exkluderande i förskolan

DSpace Repository

Får jag vara med och leka? En studie om inkluderande och exkluderande i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Får jag vara med och leka? En studie om inkluderande och exkluderande i förskolan
Author Hagerström, Cajsa
Date 2012
Swedish abstract
Studiens syfte är att öka kunskapen om hur pedagogerna arbetar för att främja barnens samspel och gemensamma lek samt se hur de bemöter barnen vid konflikter i leksituationer. Jag gör också en jämförande analys om det som sägs i intervjuerna praktiseras i vardagen. Studien är baserad på fem intervjuer med pedagoger från en förskola samt observationer av pedagogerna i deras arbete på en 3-5-års avdelning. Resultatet visar tydliga skillnader i hur pedagogerna tror/anser att de arbetar och hur de faktiskt gör.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn
Gemenskap
Lek
Konflikt
Pedagog
Samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/14701 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics