"Språket är grunden till allt lärande" - Språkutveckling i förskolan

DSpace Repository

"Språket är grunden till allt lärande" - Språkutveckling i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Språket är grunden till allt lärande" - Språkutveckling i förskolan
Author Lysmo, Jesper
Date 2012
Swedish abstract
Detta arbete handlar om språkutveckling och hur de medverkande pedagogerna i studien agerat i olika situationer, samt om deras tankar och åsikter om språkutveckling. Studien blev genomförd med observationer och intervjuer ur en kvalitativ forskningsinriktning. I analysen jämförs empirimaterialet med tidigare forskning inom språkutveckling för att avslutas med en diskussion utifrån studiens slutsatser. Analysen visar hur barns språkliga utveckling framförallt sker i spontana och mindre planerade aktiviteter, men även hur pedagogiken avtar i olika situationer. En kort beskrivning av studiens resultat kan liknas med att pedagogerna belyser språket som nyckeln till allt lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Språkutveckling
Språkutvecklande miljö
Språkstimulering
Handle http://hdl.handle.net/2043/14702 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics