"De vill veta allt och lite till..." en studie om anmälningsplikten i förskolan och samverkan med socialtjänsten

DSpace Repository

"De vill veta allt och lite till..." en studie om anmälningsplikten i förskolan och samverkan med socialtjänsten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "De vill veta allt och lite till..." en studie om anmälningsplikten i förskolan och samverkan med socialtjänsten
Author Andersson, Beatriz ; Kjellstedt, Emma
Date 2012
English abstract
The purpose of this study was to examine how the cooperation between preschools and social sevices is experienced by those involved in a notification of child abuse and how teachers reason on the procedure to file a complaint. We chose to analyze our empirical material based on Danermarks (2000) theory of cooperation and Lipsky (2010) on welfare bureaucrats. The results show that the cooperation between social services and preschools are often at fault, and above all because of the secrecy social worker has towards preschool.
Swedish abstract
Syftet med studien har varit att undersöka hur samverkan mellan förskola och socialsek-reterare upplevs av de inblandade vid en anmälan av barn som far illa samt hur pedago-gerna resonerar kring tillvägagångssättet att göra en anmälan. Vi valde att analysera vår empiri utifrån Danermarks (2000) teori om samverkan samt Lipskys (2010) om väl-färdsbyråkrater. Vårt empiriska material har vi fått in genom att använda oss av kvalita-tiv forskningsintervju. Resultatet visar att samverkan mellan socialsekreteraren och för-skolan ofta brister och framförallt på grund av sekretessen som socialsekreteraren har gentemot förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Anmälningsplikt
förskola
samverkan
socialtjänst
Handle http://hdl.handle.net/2043/14703 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics