Att skolas till flicka och pojke med läromedlens hjälp - En granskning av läromedel ur ett genusperspektiv.

DSpace Repository

Att skolas till flicka och pojke med läromedlens hjälp - En granskning av läromedel ur ett genusperspektiv.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att skolas till flicka och pojke med läromedlens hjälp - En granskning av läromedel ur ett genusperspektiv.
Author Bergh, Carina ; Mollberg, Mi
Date 2005
Swedish abstract
Vårt syfte har varit att undersöka om läromedel i svenska förmedlar stereotypa könsroller på ett medvetet eller omedvetet sätt genom bilder. Vi har granskat nio läromedels bilder och deras relation till text samt utforskat den dominerande normen ur ett genusperspektiv. Vi fann att pojkar är den dominerande normen i böckerna och att det förekommer stereotypa framställningar av såväl flickor som pojkar i bilderna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Stereotypa könsroller
genussocialisering
granskning
läromedel i svenska
bilder
illustrationer
medveten och omedveten påverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/1471 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics