Halspastillen som förbjöds -en undersökning av attitydförändringen till doping inom idrotten på 70-talet i Sverige

DSpace Repository

Halspastillen som förbjöds -en undersökning av attitydförändringen till doping inom idrotten på 70-talet i Sverige

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Halspastillen som förbjöds -en undersökning av attitydförändringen till doping inom idrotten på 70-talet i Sverige
Author Frie, Elle
Date 2005
English abstract
The Banned Throat Pastille - a study on the change of attitude towards drugs in sports during the seventies in Sweden. -- The starting position of my paper is to examine the attitude sportsmen and the swedish society had towards drugs before the swedish anti-drug committee started to expand (during the seventies in sweden). I have critically analyzed the changes of attitude from a historical and sociological perspectiv.
Swedish abstract
Min studie har haft sin utgångspunkt i att undersöka vilket förhållande idrottsutövarna, svenska samhället samt idrottsintressenter hade till doping, under 70-talet, innan dopingdebatten och dopingmotståndet kom igång på allvar. Jag har som syfte med min studie att belysa attitydförändringen till doping som skedde under detta decennium i Sverige. Studieresultatet är grundat på de intervjuer som jag utfört samt den litteraturstudie som ligger till grund för min kunskapsbakgrund. Eftersom mina intervjupersoner var utspridda runt om i Sverige valde jag att göra telefonintervjuer. För att få ett brett svarsresultat valde jag att intervjua en före detta idrottsutövare, en idrottsfilosof, en idrottskrönikör samt en aktiv verksamhetsperson vid antidopingrörelsen. Mitt syfte var att jag, genom intervjuerna, skulle få en större inblick i hur de uppfattade attityden till doping då och hur attityden förändrades i samband med att antidopingrörelsen kom igång. Studieresultaten visar de faktorer som påverkade attitydförändringen. Utifrån mina intervjuer och litteraturstudien har jag kommit fram till följande faktorer: 1) amatörregeln avskaffades 2) professionaliseringen ger nationella gallionsfigurer 3) kunskapen av preparatens effekter och biverkningar blev allmänt kända, 4) regelverk kring doping ger dopingfall 5) samhället ändrade karaktär under 70-talet 6) den kommersiella idrotten växte fram.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Attitydförändring
Anabola Steroider
Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/1472 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics