Elevers förståelse av likhetstecknet

DSpace Repository

Elevers förståelse av likhetstecknet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers förståelse av likhetstecknet
Author Oskarsson, Jaqueline ; Nilsson, Camilla
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning var att undersöka elevers förståelse för likhetstecknets betydelse i skolår 3. I undersökningen använder vi oss utav ett test för att se hur eleverna uppfattar likhetstecknet när de löser matematiska utsagor skriftligt som involverar likhetstecknet. Vidare kategoriserades eleverna utifrån deras förståelse för likhetstecknet för att sedan se om de intervjuade eleverna bearbetar och angriper en matematisk utsaga som involverar likhetstecknet på ett sätt som stämde överens med vad det skriftliga resultatet visade. Vår undersökning visar att majoriteten av elever i denna klass har en operationell förståelse för likhetstecknet vid skriftlig behandling men beskriver det muntligt som om de hade en relationell förståelse. Det kan bero på att pedagogers framställning beskriver symbolen som en relation mellan tal ”det skall vara lika mycket på varje sida” men använder likhetstecknet operativt t.ex. 4 + 6 = 10 utan variation på placeringen av likhetstecknet t.ex. 4 + 6 = 5 + 5. Som bakgrund för undersökningen använder vi tidigare internationell forskning vilken behandlar elevers förståelse för likhetstecknet. Denna information har berikat oss och detta är vad vi som blivande matematiklärare kommer att ta med oss ut i verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject likhetstecknet
opperationell förståelse
relationell förståelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/14733 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics