Elevers förståelse av likhetstecknet

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Elevers förståelse av likhetstecknet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Oskarsson, Jaqueline
dc.contributor.author Nilsson, Camilla
dc.date.accessioned 2013-01-02T07:47:24Z
dc.date.available 2013-01-02T07:47:24Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14733
dc.description Syftet med denna undersökning var att undersöka elevers förståelse för likhetstecknets betydelse i skolår 3. I undersökningen använder vi oss utav ett test för att se hur eleverna uppfattar likhetstecknet när de löser matematiska utsagor skriftligt som involverar likhetstecknet. Vidare kategoriserades eleverna utifrån deras förståelse för likhetstecknet för att sedan se om de intervjuade eleverna bearbetar och angriper en matematisk utsaga som involverar likhetstecknet på ett sätt som stämde överens med vad det skriftliga resultatet visade. Vår undersökning visar att majoriteten av elever i denna klass har en operationell förståelse för likhetstecknet vid skriftlig behandling men beskriver det muntligt som om de hade en relationell förståelse. Det kan bero på att pedagogers framställning beskriver symbolen som en relation mellan tal ”det skall vara lika mycket på varje sida” men använder likhetstecknet operativt t.ex. 4 + 6 = 10 utan variation på placeringen av likhetstecknet t.ex. 4 + 6 = 5 + 5. Som bakgrund för undersökningen använder vi tidigare internationell forskning vilken behandlar elevers förståelse för likhetstecknet. Denna information har berikat oss och detta är vad vi som blivande matematiklärare kommer att ta med oss ut i verksamheten. en_US
dc.format.extent 41 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject likhetstecknet en_US
dc.subject opperationell förståelse en_US
dc.subject relationell förståelse en_US
dc.title Elevers förståelse av likhetstecknet en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Matematik och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics