Odin teatrets kultur, organisation og ledelse

DSpace Repository

Odin teatrets kultur, organisation og ledelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Odin teatrets kultur, organisation og ledelse
Author Kathrine, Winkelhorn
Editor Christoffersen, Erik Exe
Date 2012
English abstract
Man kan undre sig over, hvordan et relativt lille teater som Odin Teatret kan overkomme så mange forskellige aktiviteter og med så høj kvalitet. Det hænger sammen med teatrets helt særlige måde at organisere sig på. Jeg skal her forsøge at indkredse, hvordan teatret ledes, og hvordan arbejdet er organiseret på det formelle og uformelle plan. Udgangspunktet er erfaringer fra min tid i teatrets administration (1987-1988) og mine tætte bånd til teatret gennem mange år. Derudover inddrages et organisatorisk begrebsapparat for at kaste et klarere lys på Odin Teatrets organisation og ledelseskultur og de delkomponenter, som spiller mod hinanden og sikrer en dynamisk og stærk virksomhedskultur. Til sidst ser jeg på teatrets ledelsesstrategier med et fokus på, hvordan man får skabt en dedikeret arbejdskultur.
Link http://www.unipress.dk... (external link to publication)
Publisher Århus Universitets Forlag
Host/Issue Odin teatret : et dansk verdensteater
ISBN 978-87-7934-723-6
Language dan (iso)
Subject Odin Teatret
urbanitet
kultur
ledelse
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14736 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics