Facklitteratur i No-undervisningen - En undersökning av fyra faktaböcker om vatten

DSpace Repository

Facklitteratur i No-undervisningen - En undersökning av fyra faktaböcker om vatten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Facklitteratur i No-undervisningen - En undersökning av fyra faktaböcker om vatten
Author Wernås, Marie
Date 2005
Swedish abstract
Som No-lärare vill jag kunna utnyttja den facklitteratur för barn som finns tillgänglig för skolorna, och behöver därför finna redskap för att kunna avgöra vad som är bra och användbar litteratur i undervisningssammanhang. För att få svar på om facklitteratur för barn är ett bra läromedel i NO-undervisningen har jag undersökt hur området vatten beskrivs i fyra faktaböcker. I min bakgrund har jag försökt klara upp vem läsaren är - utifrån skolans värdegrund - samt vad bra ämneskunskaper och ett bra språk innebär - utifrån lärandeprocesser och utifrån hur en text ska se ut för att gynna läsförståelsen. I värdegrunden har jag framför allt tittat på genus, kultur och etnicitet. Avslutningsvis har jag gjort en beskrivning av vad kursplanerna säger att elever ska kunna om vatten efter femte skolåret samt en beskrivning av vanliga elevföreställningar inför olika fenomen kopplade till vatten. Min undersökning består av en textanalys av fyra böcker som behandlar vatten och jag har delat in den i tre delar: Värdegrunden, formen och innehållet, där jag har utgått från bakgrunden. De slutliga resultaten har visat att det inte finns någon bok som är komplett, men att tre utav böckerna uppfyller mer än en av punkterna som ligger till grund för ett bra läromedel.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Facklitteratur
faktabok
läromedel
naturvetenskap
NO
undervisning
vatten
genus
kultur
etnicitet
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/1474 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics