Telefonen som redskap - Analys av klotter och skadegörelse på 2010-talet

DSpace Repository

Telefonen som redskap - Analys av klotter och skadegörelse på 2010-talet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Telefonen som redskap - Analys av klotter och skadegörelse på 2010-talet
Author Gerell, Manne
Date 2012
Swedish abstract
Med hjälp av en vanlig telefon har systematiska observationer av fyra bostadsområden i Malmö genomförts där klotter, skadegörelse och andra tecken på fysisk oordning dokumenterats med foton och geodata. Teorin om ”broken windows”, att tecken på oordning exempelvis i form av ett trasigt fönster kan leda till mer oordning och kriminalitet, har fått stort genomslag i såväl vetenskap som politik. Oordning har också blivit ett viktigt forskningsfält, och forskare vid institutionen för Urbana studier på Malmö högskola har nu utvecklat en metod för att observera, dokumentera och analysera oordning med hjälp av GIS. Metoden är en vidareutveckling av Systematic Social Observation (SSO) med ursprung i Chicago-skolan av sociologi. Observationerna genomförs med en vanlig telefon som används för att ta geokodade foton av fysisk oordning i form av klotter, skadegörelse, skräpansamlingar och tecken på brand. Fyra bostadsområden i Malmö har studerats med hjälp av GIS för att öka vår förståelse för hur förekomsten av oordning skiljer sig mellan olika platser och varför.
Conference
Kartdagarna (2012 : Jönköping)
Link http://www.kartografiska.se/images/stories/kartdag... (external link to publication)
Publisher Kartografiska sällskapet
Host/Issue Konferensprogram till kartdagarna 2012;
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14740 Permalink to this page
Link http://www.kartografiska.se/kartdagarna/kartdagar-... (external link to related web page)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics