Svenskämnet och innehållsfrågan

DSpace Repository

Svenskämnet och innehållsfrågan

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Svenskämnet och innehållsfrågan
Author Jönsson, Karin ; Jennfors, Elisabeth
Editor Persson, Sven ; Riddersporre, Bim
Date 2011
Swedish abstract
Kapitlet fokuserar frågan om innehållet i svenskundervisningen - vad får elever läsa och skriva om? Vad är det för innehåll barn får möta i skolan? Lärare organiserar undervisning där eleverna får läsa, skriva och samtala, men innehållsfrågan vara en av de svåraste uppgifterna som lärare brottas med. Frågan diskuteras heller inte i någon hög grad.
Publisher Natur & Kultur
Host/Issue Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år
ISBN 978-91-27-13005-0
Language swe (iso)
Subject innehållsfrågan
svenskundervisning
det demokratiska uppdraget
styrdokument
didaktiska frågor
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14750 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics