Lokal förvirring - en inventering av lokala arbetsplaner i historia på skånska gymnasieskolor

DSpace Repository

Lokal förvirring - en inventering av lokala arbetsplaner i historia på skånska gymnasieskolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lokal förvirring - en inventering av lokala arbetsplaner i historia på skånska gymnasieskolor
Author Clausson, Fredrik
Date 2005
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att inventera förekomsten av lokala arbetsplaner i historia på gymnasieskolor i Skåne kategorisera dem, och titta på anledningar till att utformningarna skiljer sig åt, eller varför kanske arbetsplaner saknas. Arbetet inleds med en titt på nationella styrdokumenten och vad de förtäljer oss om lokala arbetsplaner i enskilda ämnen och vad planerna bör innehålla. De lokala arbetsplanerna kategoriseras och analyseras utifrån ett antal kriterier. Frånvaron av arbetsplaner behandlas också. Resultaten pekar på stora brister i skolornas rutiner. En stor andel skånska gymnasieskolor saknar lokala arbetsplaner, medan de som finns är bristfälliga. Ingen skola uppfyller de uppställda kriterierna fullt ut, men ett fåtal kommer en bit på vägen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lokala arbetsplaner
styrdokument
kursplaner
undervisningsmål
betygskriterier
lokal anpassning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1476 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics