Glädjen i att förstå : språk- och textarbete med barn

DSpace Repository

Glädjen i att förstå : språk- och textarbete med barn

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Glädjen i att förstå : språk- och textarbete med barn
Author Bergöö, Kerstin ; Jönsson, Karin
Date 2012
Swedish abstract
Boken beskriver en aspekt som ofta får alltför lite fokus i arbetet med yngre barn, nämligen ett demokratiskt och kritiskt språkarbete kring sociala rättvisefrågor - s.k. critical literacy. Kärnan i ett sådant arbete är att barnen undersöker texter av olika slag som omger dem. Texterna undersöks med fokus på makt, genus, etnicitet och rättvisa: Vem är det som talar i texten? Vad säger texten oss? Varför? Skulle det kunna vara på något annat sätt?
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-07286-9
Language swe (iso)
Subject språk- och textarbete
critical literacy
läroplan
demokratiuppdrag
kunskapsuppdrag
identitetsuppdrag
språkuppdrag
skriftspråkligt medborgarskap
makt, genus, etnicitet och rättvisa
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14773 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics