Swedish student-athletes’ within-career transitions

DSpace Repository

Swedish student-athletes’ within-career transitions

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Licentiate Thesis
Licentiate Thesis, monograph
Title Swedish student-athletes’ within-career transitions
Author Fryklund, Sverker
Date 2012
English abstract
The main purpose of this research project was to examine perceptions of within-career transition, as experienced by student-athletes striving to reach the international level. Interviews were used to examine the perceptions of student-athletes practicing individual sports at the national elite level. Eight categories were identified through thematic content analysis: changes experienced in the transition, career assistance, resources for adjusting to the new level in sport, satisfaction with their current situation, strategies for adjusting to the new level in sport, changes during a dual career, combining studies and everyday life, and strategies for adjusting to a dual career. The student-athletes emphasised prolonged career assistance, interpersonal support, dedication, and commitment, and recognised the need for coping strategies such as stress and time management. Suggestions for promoting successful within-career transitions for student-athletes are discussed.
Swedish abstract
Syftet med föreliggande forskningsprojekt var att undersöka upplevelser av karriärövergångar hos elitidrottande studenter, på högsta nationella nivå, som strävar efter att etablera sig även på internationellt högsta nivå inom sin idrott, samtidigt som de börjar studera vid universitet/högskola och så småningom tillägnar sig en examen. Semistrukturerade intervjuer användes för att kartlägga och undersöka de elitidrottande studenternas upplevelser. De kategorier som identifierades genom tematisk innehållsanalys var upplevda förändringar i övergången, karriärstöd, resurser för att anpassa sig till den nya nivån i idrotten, upplevd tillfredsställelse med situationen, strategier för att anpassa sig till den nya nivån i idrotten, upplevda förändringar under en dubbel karriär (studier och idrott), upplevelsen av att kombinera studier, idrott och ett “vanligt” liv, och strategier för att hantera detsamma. De elitidrottande studenterna lyfte fram kontinuerligt karriärstöd, interpersonligt stöd och betonade behovet av att utveckla coping strategier som stresshantering och time- management. Åtgärder för att underlätta framgångsrika karriärövergångar för elitidrottande studenter diskuteras.
Publisher Malmö University, Department of Sport Sciences
Language eng (iso)
Subject within-career transition
achievement sport
thematic content analysis
student-athlete
career assistance
dual career
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14780 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics