Barn med språksvårigheter i förskolan. Förskollärares tankar och arbetsätt

DSpace Repository

Barn med språksvårigheter i förskolan. Förskollärares tankar och arbetsätt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn med språksvårigheter i förskolan. Förskollärares tankar och arbetsätt
Author Yjord Westlinder, Therese ; Fröjd, Emilia
Date 2012
Swedish abstract
Genom att göra den här studien ville vi undersöka och beskriva fyra förskollärares tankar om sitt eget arbetssätt kring barns språkutveckling. Studiens syfte är att undersöka hur barn med språksvårigheter upptäcks och får hjälp i förskolans verksamhet. Våra frågeställningar är: Hur arbetar förskollärarna för att upptäcka, kartlägga och främja barn med språksvårigheter? Vilka påverkande faktorer kan förskollärarna se gällande barns språkutveckling? Vilken hjälp ger specialpedagog samt tal- och språkspecialist förskollärarna? Hur fungerar samarbetet mellan förskolan och hemmet för de barn som har språksvårigheter? Vi använde oss av kvalitativa intervjuer där fyra förskollärare intervjuades. Två av förskollärarna arbetade med yngsta barnen i åldrarna ett till tre år och de andra två arbetade på två olika resursavdelningar med barn i åldrarna tre till sex år. Av analysen kan vi se att förskollärarna använder sig av olika kartläggningsmaterial för att upptäcka barns språksvårigheter. De har olika tips, idéer och material för att stödja och stötta barnens språkliga utveckling. Slutsatsen vi kan dra från vår undersökning var att förskollärarna anser att barn med språksvårigheter ständigt behöver rika språkutvecklande miljöer där de erbjuds många språkliga erfarenheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn i behov av särskilt stöd
förskola
kommunikation
språksvårigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/14781 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics