Barn med språksvårigheter i förskolan. Förskollärares tankar och arbetsätt

DSpace Repository

Barn med språksvårigheter i förskolan. Förskollärares tankar och arbetsätt

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Yjord Westlinder, Therese
dc.contributor.author Fröjd, Emilia
dc.date.accessioned 2013-01-04T09:37:42Z
dc.date.available 2013-01-04T09:37:42Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14781
dc.description Genom att göra den här studien ville vi undersöka och beskriva fyra förskollärares tankar om sitt eget arbetssätt kring barns språkutveckling. Studiens syfte är att undersöka hur barn med språksvårigheter upptäcks och får hjälp i förskolans verksamhet. Våra frågeställningar är: Hur arbetar förskollärarna för att upptäcka, kartlägga och främja barn med språksvårigheter? Vilka påverkande faktorer kan förskollärarna se gällande barns språkutveckling? Vilken hjälp ger specialpedagog samt tal- och språkspecialist förskollärarna? Hur fungerar samarbetet mellan förskolan och hemmet för de barn som har språksvårigheter? Vi använde oss av kvalitativa intervjuer där fyra förskollärare intervjuades. Två av förskollärarna arbetade med yngsta barnen i åldrarna ett till tre år och de andra två arbetade på två olika resursavdelningar med barn i åldrarna tre till sex år. Av analysen kan vi se att förskollärarna använder sig av olika kartläggningsmaterial för att upptäcka barns språksvårigheter. De har olika tips, idéer och material för att stödja och stötta barnens språkliga utveckling. Slutsatsen vi kan dra från vår undersökning var att förskollärarna anser att barn med språksvårigheter ständigt behöver rika språkutvecklande miljöer där de erbjuds många språkliga erfarenheter. en_US
dc.format.extent 49 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Barn i behov av särskilt stöd en_US
dc.subject förskola en_US
dc.subject kommunikation en_US
dc.subject språksvårigheter en_US
dc.title Barn med språksvårigheter i förskolan. Förskollärares tankar och arbetsätt en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics