Flerspråkiga förskolebarns möte med det svenska språket i segregerade miljöer

DSpace Repository

Flerspråkiga förskolebarns möte med det svenska språket i segregerade miljöer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flerspråkiga förskolebarns möte med det svenska språket i segregerade miljöer
Author Skans, Anders
Date 2005
Swedish abstract
Arbetet undersöker erfarenheter av arbetssätt och metoder i förskolan för att möta flerspråkiga barn som har liten eller ingen kontakt med det svenska språket och samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråksutveckling
flerspråkighet
förskolebarn
modersmål
segregerade miljöer
Handle http://hdl.handle.net/2043/1479 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics