Kemihistoria ur ett gelperspektiv

DSpace Repository

Kemihistoria ur ett gelperspektiv

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Kemihistoria ur ett gelperspektiv
Author Sjöström, Jesper
Date 2012
Swedish abstract
Mjuka kontaktlinser och moderna blöjor, men också gelelektrofores och gelkromatografi, är alla resultat av forskning kring kemiskt tvärbundna polymergeler. Här beskrivs polymergelernas historia och hur den speglar den utveckling som kemin i stort gått igenom sedan 1900-talets början.
Publisher Mentor Communications
Host/Issue Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift;12
ISSN 1653-5596
Language swe (iso)
Subject Kemiforskning
1900-talets historia
Omvandling över tid
Kemiskt tvärbunden polymergel
Gel
Löslighet
Lösningsmedel
Polymernätverk
Vulkaniserat gummi
Nobelpriset i kemi
Jonbytare
Tvärbindningsgrad
Pharmacia
Sephadex
Superabsorbent
Polyakrylat
Smarta geler
Akrylamid
Polymerkemi
Mjuka material
Biomedicinska tillämpningar
Förnybara råvaror
Bionedbrytbar
Hydrofobicitet
Hydrogel
Svällning
Svällningsgrad
Volymändring
Respons
Responsiva geler
Yttre stimuli
Laddningstäthet
Polyelektrolyt
pH
Hermann Staudinger
Paul Flory
Toyoichi Tanaka
HEMA
Fysikalisk kemi
Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/14796 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics