Känsla av sammanhang (KASAM) ett verktyg att använda för att praktiskt iscensätta det pedagogiska och didaktiska i idrottsundervisningen?

DSpace Repository

Känsla av sammanhang (KASAM) ett verktyg att använda för att praktiskt iscensätta det pedagogiska och didaktiska i idrottsundervisningen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Känsla av sammanhang (KASAM) ett verktyg att använda för att praktiskt iscensätta det pedagogiska och didaktiska i idrottsundervisningen?
Author Andersson, Annika
Date 2005
Swedish abstract
I mitt examensarbete har jag undersökt hur mellanstadieelever i årskurs 4-6 ser på och upplever sin idrottsundervisning idag och om de på idrottslektionerna kan se någon begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet med det som de gör i ämnet Idrott och hälsa. Syftet är att se om en teori som KASAM kan underlätta införlivandet och öka individens förståelse för ämnet Idrott och hälsa samt hur man kan tillämpa dessa kunskaper för ett praktiskt och didaktiskt genomförande på idrottslektionerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Aaron Antonovsky
KASAM
Idrott och hälsa
mellanstadieelever
didaktik
pedagogik
idrottsundervisning
idrottslärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/1480 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics