"Varför kan vi inte ha mer teknik i skolan?"

DSpace Repository

"Varför kan vi inte ha mer teknik i skolan?"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Varför kan vi inte ha mer teknik i skolan?"
Author Aldén, Monica ; Ohlsson, Lotta
Date 2005
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbet har varit att undersöka om eleverna blev mer självständiga och ökade sin kreativitet när de fick lösa en teknikuppgift som var fritt formulerad. Undersökningen skulle också visa om det fanns någon skillnad på flickors och pojkars agerande då det gällde utformning och konstruktion i teknikuppgiften. Studien skulle samtidigt ge svar på hur samarbetet fungerade när eleverna arbetade i pojk- /flick- och blandade grupper.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject teknik
kreativitet
konstruktion
estetik
samarbete
gruppsammansättning
genus
problemlösande arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/1481 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics