Effektivisering av godsflöde - tre alternativa lösningar för omstrukturering av Klippo ABs lagerverksamhet

DSpace Repository

Effektivisering av godsflöde - tre alternativa lösningar för omstrukturering av Klippo ABs lagerverksamhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Effektivisering av godsflöde - tre alternativa lösningar för omstrukturering av Klippo ABs lagerverksamhet
Author Jördens, Karl ; Larsson, Christian
Date 2004
English abstract
The essay comprehend different sollutions to reconstruct the flow of goods at Klippo and Thomée, two subsidary companies within Thomée Industries. The alternatives compares by different variables such as pilferage and wastage, costs of handling. There will also be a discussion about customerservice. The results are collected through interviews and visits. A SWOT-analysis and a matrix is made. Each alternative is evaluated and presented from different aspects.
Swedish abstract
Uppsatsen behandlar alternativa lösningar för omstrukturering av godsflödet för Klippo och Thomée, två företag inom Thomée Industrier. Alternativen jämföres genom att olika gemensamma variabler beaktas. Skador och svinn, hanteringskostnader och transportkostnader. Det förs även en diskussion om kundservice. Resultaten är inhämtade genom intervjuer och studiebesök. SWOT-analys, nulägesanalys har genomförts för att utvärdera alternativen.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject hanteringskostnader
lönsamhet
omstrukturering
kundservice
nulägesanalys
flödeskartläggning
transporter
logistik
tredjepartslogistik
Handle http://hdl.handle.net/2043/1482 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics