MAU Logo
MAU Logo

Utskrift från Malmö universitet - mau.se

Data Quality Assurance of Research Publications - the Case of Malmö University Institutional Repository

DSpace Repository

Data Quality Assurance of Research Publications - the Case of Malmö University Institutional Repository

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Data Quality Assurance of Research Publications - the Case of Malmö University Institutional Repository
Author Tapia Lagunas, Pablo
Date 2012
Swedish abstract
Under 2009 och början på 2010, ändrade Malmö högskola sitt arbetsflöde kring arbetet med att säkra och granska metadatakvalitet i sitt öppna arkiv, genom att införa kontroll av varje enskild registrering av forskningspublikationer av en bibliotekarie. Detta tredje kvalitetssäkrande steg följer på den enskilda forskarens registrering och den efterföljande kontroll som görs på fakultetsnivå. I denna artikel beskriver vi de vanligaste ändringar det “tredje steget” framförallt har behövt redigera, d.v.s. vilka metadatafält som den enskilde forskaren har haft svårast att fylla i korrekt, samt presenterar slutsatser kring varför just dessa fält på ett mer generellt plan kan vara problematiska för den enskilde forskaren, jämfört med för en katalogiseringsvan bibliotekarie. Total 2052 ändringar gjordes för de 698 forskningspublikationerna från 2009.
Link http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/a... (external link to publication)
Publisher Svenskt resurscentrum för vetenskaplig kommunikation
Host/Issue ScieCom Info;2
Volume 8
ISSN 1652-3202
Language eng (iso)
Subject DATA QUALITY ASSURANCE
RESEARCH PUBLICATIONS
INSTITUTIONAL REPOSITORY
MALMÖ UNIVERSITY
REGISTRATION WORKFLOW
METADATA QUALITY
MALMÖ UNIVERSITY ELECTRONIC PUBLISHING / MUEP
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14836 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics