Barns föreställningar om begreppet luft - En undersökning gällande sex- och åttaåringars föreställningar

DSpace Repository

Barns föreställningar om begreppet luft - En undersökning gällande sex- och åttaåringars föreställningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns föreställningar om begreppet luft - En undersökning gällande sex- och åttaåringars föreställningar
Author Larsson, Anna
Date 2005
Swedish abstract
Denna undersökning gäller sex- och åttaåringars föreställningar kring begreppet luft. Jag har undersökt några av de föreställningar som finns hos barn före och efter experimentcentrerad undervisning samt hur föreställningarna påverkas under experimentens gång. För att få fram föreställningarna har både intervjuer och observationer genomförts med barnen som har varit tio till antalet. Resultatet visar att barnen både under intervjuerna och experimenten tar luft som något givet och de är säkra på dess existens. När barnen själva associerar kring luft framkommer det att de tänker på sådant som moln, vinden när det blåser, eller vindens egenskaper och inte bara till att vi behöver luften när vi andas. Skillnaderna mellan sexåringar och åttaåringar är små.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject föreställningar
luft
experimentcentrerad
undervisning
yngre elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/1484 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics