Young females' reasons to drop out of school in Matemwe, Zanzibar

DSpace Repository

Young females' reasons to drop out of school in Matemwe, Zanzibar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Young females' reasons to drop out of school in Matemwe, Zanzibar
Author Elofsson, Johannes ; Jartsjö, Josefhin
Date 2012
English abstract
This undergraduate thesis was conducted in the village of Matemwe, Northeast coast of Unguja Island, Zanzibar. It was financed by Sida’s Minor Field Study scholarship in September and October 2012. The study focuses on females who dropped out of Form 1 and 2 in lower secondary school between the years 2007 and 2012. Using qualitative interview technique with priority ranking flashcards functioning as a medium of communication, this study intends to identify reasons why eight females in this village dropped out of school and to understand their thoughts on how the decision affects their future. The content of each flashcard was based on previous research covering reasons for dropping out of school. Each respondent chose two to six reasons, with the most common causes being linguistic barriers, health issues and financial circumstances. Despite these patterns being identified, a dropout is a complex matter including a long story. The young females were found to have great ability to cope with difficulties that may cause school dropout partly because they had positive thoughts about education and its future benefits. To conclude, the decision to drop out was in all cases rational and based on several reasons. Finally, the relationship between dropouts and poverty cannot be ignored.
Swedish abstract
Detta examensarbete utfördes i byn Matemwe som ligger i den nordöstra delen av ön Unguja, Zanzibar, i september och oktober 2012. Det var finansierat av Sidas stipendium Minor Field Study. Studien inriktar sig på flickor som har hoppat av Form 1 och 2 i motsvarande högstadiet mellan åren 2007 och 2012. Kvalitativa metoder med prioriteringsrankning av kort användes för att underlätta kommunikation. Vidare är studiens syfte att identifiera anledningar till varför åtta flickor hoppar av skolan i byn och förstå deras tankar kring hur beslutet påverkar deras framtid. Innehållet på varje kort är baserad på tidigare forskning som behandlar olika anledningar till att hoppa av skolan. Varje respondent valde två till sex anledningar och de mest vanliga var språkliga barriärer, hälsoproblem och finansiella omständigheter. Trots att dessa mönster har identifierats är ett avhopp en komplex fråga som inkluderar en lång historia. Flickorna visade sig ha god förmåga att hantera svårigheter som eventuellt orsakar skolavhopp, delvis på grund av deras tankar om utbildning och dess framtida fördelar. Sammanfattningsvis var beslutet att hoppa av skolan rationellt och baserat på flera anledningar i samtliga fall. Slutligen kan sambandet mellan skolavhopp och fattigdom inte uteslutas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language eng (iso)
Subject dropouts
female
priority ranking
secondary school
Zanzibar
Handle http://hdl.handle.net/2043/14841 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics