Kommunicera för bestående kunskaper! Att skapa jämlika förutsättningar för lärande oavsett genus och etnicitet

DSpace Repository

Kommunicera för bestående kunskaper! Att skapa jämlika förutsättningar för lärande oavsett genus och etnicitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kommunicera för bestående kunskaper! Att skapa jämlika förutsättningar för lärande oavsett genus och etnicitet
Author Lindborg, Jessica
Date 2005
Swedish abstract
Arbetet undersöker huruvida en konstruktivistisk undervisning som fokuserar på elevernas egen kommunikation kan ge mer bestående kunskaper inom NO. Olika elevgrupper jämförs för att se om det finns några skillnader beroende på genus eller etnicitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bestående kunskap
etnicitet
fysik
genus
kommunikation
konstruktivism
NO
undervisning
vardagsföreställning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1485 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics