För matematiken i tiden - matematiken i tidslinjer

DSpace Repository

För matematiken i tiden - matematiken i tidslinjer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title För matematiken i tiden - matematiken i tidslinjer
Author Lundgren, Nina ; Francke, Hedvig
Date 2005
Swedish abstract
Vi har undersökt vilka delar inom matematiken som kan hjälpa eleverna att utveckla sin förståelse för %u201Dlång tid%u201D och tidslinjer. I analysen diskuteras resultaten utifrån utvecklingspsykologiskt perspektiv/strukturteori (Piaget), sociohistorisk/sociokulturell teori (Vygotskij) och konstruktivistisk teori (von Glasersfeld). Undersökningen har genomförts med två grupper elever i årskurserna 3-5 där vi har använt oss av intervjuer och undervisningsförsök för att få svar på våra frågor. Gruppernas resultat har analyserats och jämförts med varandra för att försöka hitta den matematik som har hjälpt eleverna att förstå tidslinjer och dess användningsområden, eller som vållat dem bekymmer. De matematiska delar som synliggjordes i undersökningen är bland annat proportionalitet, positionssystemet, stora tal och negativa tal. Vi har också funnit att i arbetet med abstrakta begrepp som tid, är dialogen mellan elever och lärare-elever av stor betydelse för kunskapsutvecklingen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject avstånd
dialog
matematik
negativa tal
proportionalitet
samtal
stora tal
tid
tidslinjer
Handle http://hdl.handle.net/2043/1486 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics