Hur man lär elever att lära sig själva - en litteraturstudie om hur lärare kan arbeta med metakognition i undervisningen

DSpace Repository

Hur man lär elever att lära sig själva - en litteraturstudie om hur lärare kan arbeta med metakognition i undervisningen

Details

Files for download
Icon
examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur man lär elever att lära sig själva - en litteraturstudie om hur lärare kan arbeta med metakognition i undervisningen
Author Persson, Paula
Date 2012
Swedish abstract
Denna uppsats är en litteraturstudie som behandlar hur man kan jobba med att främja elevers medvetande om det egna lärandet. Syftet med arbetet är att förbättra kunskapen om att arbeta med metakognition hos blivande lärare samt redan verksamma lärare. Materialet för analysen har bestått av litteratur skriven av fyra författare inom området, nämligen Howard Gardner, Peter Gärdenfors, Ference Marton et al. samt Roger Säljö. Metoden jag har använt mig av är en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet har delats in i tre metodkategorier; variation, struktur- och mönsterskapande samt dialog. Jag har kommit fram till att dessa tre kategorier kan vara mer eller mindre lätta att genomföra på grund av yttre faktorer såsom tidsbrist, brist på resurser och motstånd från skolledning och föräldrar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject metakognition
lärande
förståelse
metoder för lärare
struktur- och mönsterskapande
dialog
variation i undervisningen
Handle http://hdl.handle.net/2043/14866 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics