Utan språk inget ämne – Ett antal gymnasieelevers syn på god undervisning ur ett språkligt perspektiv

DSpace Repository

Utan språk inget ämne – Ett antal gymnasieelevers syn på god undervisning ur ett språkligt perspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hillborg, Kristina
dc.date.accessioned 2013-01-10T07:32:38Z
dc.date.available 2013-01-10T07:32:38Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14869
dc.description Ämneskunskaper och språkkunskaper är på många sätt tätt sammanknutna och att språket har en viktig roll i lärandeprocessen betonas i såväl skolans styrdokument som i forskning på området. Detta samband mellan ämne och språk är utgångspunkten för den här studien där jag undersökt hur ett antal elever upplever lärarnas arbetsmetoder ur ett språkligt perspektiv genom att ställa deras erfarenheter i relation till de metoder som forskningen kring språkinriktad undervisning förespråkar. Studien är gjord i form av en kvalitativ intervjuundersökning där jag intervjuat fem gymnasieelever i årskurs tre utifrån två teman: ”Då lär jag mig bäst – elevernas uppfattning om god undervisning” och ”Språket i ämnet”. Utifrån de gemensamma drag som framkommit i min studie kan god undervisning enligt de intervjuade eleverna sammanfattas som: en undervisning som präglas av delaktighet, interaktion och variation, där läraren har ett tydligt engagemang för eleverna och ämnet och kan förmedla detta engagemang vidare bland annat genom att knyta an till elevernas tidigare erfarenheter. En sådan beskrivning stämmer på många sätt väl överens med den praktik som forskningen kring språkinriktad undervisning förespråkar. I studien framkommer även att eleverna i mer eller mindre utsträckning skulle vilja ha mer stöd kring språkutveckling även från ämneslärarna. en_US
dc.format.extent 33 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Språkinriktad ämnesundervisning sv_SE
dc.subject god undervisning sv_SE
dc.subject språket i ämnet sv_SE
dc.title Utan språk inget ämne – Ett antal gymnasieelevers syn på god undervisning ur ett språkligt perspektiv en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics