Hur upplever lärare och elever de nationella proven i årskurs tre

DSpace Repository

Hur upplever lärare och elever de nationella proven i årskurs tre

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur upplever lärare och elever de nationella proven i årskurs tre
Author Gottfridsson, Annie
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att undersöka hur elever och lärare upplever de nationella proven i årskurs tre. Vilka tankar och åsikter de har om nationella proven och hur lärares tankar påverkar deras bedömning av eleverna. Studien tar även upp hur elever upplever proven och vad de har för tankar kring dem. Detta är en kvalitativ studie och det används intervjuer med lärare och en metod vid namn ”walk and talk” med eleverna. Resultatet visar att lärarna känner sig stressade över proven och huruvida tiden ska räcka till både undervisning och omdömen. Lärarna tar även upp hur tiden påverkar deras rättning och bedömning av proven. De visar sig att eleverna lyfter dilemman som omgivning och hur den påverkat dem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Barnsperspektiv
Bedömning
de nationella prov
Lärarperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/14871 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics