Idrott & alkohol - en studie om alkoholdebuten och alkoholvanorna inom ungdomsfotbollen i Skåne

DSpace Repository

Idrott & alkohol - en studie om alkoholdebuten och alkoholvanorna inom ungdomsfotbollen i Skåne

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Idrott & alkohol - en studie om alkoholdebuten och alkoholvanorna inom ungdomsfotbollen i Skåne
Author Bengtsson, Maria
Date 2005
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att ta reda på hur det förhåller sig med alkoholdebuten och alkoholvanorna inom ungdomsfotbollen i Skåne. För att ta reda på detta har jag använt mig av en enkätundersökning. Min undersökningsgrupp är killar som spelar fotboll i Skåne. Jag har valt att göra en uppdelning för att se om det finns några skillnader mellan ett "bättre" lag och ett "sämre" lag, jag har valt att kalla dem grupp 1 och grupp 2. Till Grupp 1 hör de undersökta vars representationslag (herrlag) spelar på förbundsnivå (allsvenskan, superettan, division två och tre), Grupp 2 år de lag vars representationslag spelar på distriktsnivå (division fyra och neråt). Några resultat som framkom från undersökningen är att det inte finns några större skillnader påträffande hur många i varje grupp som druckit alkohol. De som tillhör grupp 1 år lite senare med sitt första berusningstillfälle än grupp 2. I grupp 1 var det fler som var med någon ur fotbollslaget första gången de var berusade. Något fler från grupp 1 är oftast tillsammans med fotbollslaget eller tillsammans med någon därifrån när de dricker alkohol. Killarna i grupp 2 dricker alkohol oftare än killarna i grupp 1.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject alkohol
killar
fotboll
signifikanta andra
primärgrupp
sekundärgrupp
normsändare
Handle http://hdl.handle.net/2043/1488 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics