Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

DSpace Repository

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Author Blom, Linda ; Hassan, Parwin
Date 2005
Swedish abstract
Elever med läs- och skrivsvårigheter är ofta normalbegåvade, men pga. sina svårigheter har de problem att anpassa sig inom ramen för den vanliga grundskolans verksamhet. Det som utmärker dem är, att de har svårt att finna sig tillrätta i den vanliga klassrumssituationen och därför är de i behov av extra stöd, menar Kullberg (1995). Syftet med denna undersökning har varit att se hur två olika skolor arbetar för att säkra en god utvecklingsmiljö, för de elever som lider av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Detta har vi tagit reda på genom kvalitativa intervjuer och observationer med rektorer, specialpedagoger, klasslärare och elever ute på skolorna. Genom detta arbete vill vi visa att det inte finns endast en slutgiltig metod för att lära dessa elever. Alla skolor har olika metoder för att stödja och hjälpa just sina elever, men att alla pedagoger måste vara villiga att ta till sig av andra skolors erfarenheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läs- och skrivsvårigheter
dyslexi
god utvecklingsmiljö
hjälpklass
enskild stödundervisning
skolans skyldigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/1489 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics