Mångfald och svenskhet : en paradox inom IKEA

DSpace Repository

Mångfald och svenskhet : en paradox inom IKEA

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Book
Title Mångfald och svenskhet : en paradox inom IKEA
Author Wigerfelt, Anders
Editor Fernández, Christian ; Hellström, Anders
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med artikeln är att med hjälp av internt IKEA-material och intervjuer analysera hur begreppen svenskhet och mångfald representeras och används inom IKEA. Svenskheten är en viktig del av IKEA:s image, en del av marknadsföringen som kan kopplas till expansionen i länder utanför Norden. Det har funnits en motsättning inom IKEA mellan en äldre syn på svenskar som naturliga bärare av organisationskulturen, en form av territoriellt konstruerad svenskhet och en nyare, mer mångfaldsinspirerad, inkluderande syn. Denna friktion mellan svenskhet och mångfald behöver dock inte vara en antagonistisk motsättning. Mångfald har blivit en del av den nyare svenskheten, där en gemensam framtid är viktigare än utseende och födelseort.
Publisher Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö University
Series/Issue MIM Working Paper Series 12:1;
Pages 43
Language swe (iso)
Subject svenskhet
mångfald
organisationskultur
management
representation
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/14893 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics