Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår

DSpace Repository

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår
Author Jönsson, Karin ; Jennfors, Elisabeth
Editor Persson, Sven
Date 2010
Swedish abstract
Texten beskriver, analyserar och diskuterar innehållsfrågan i svenskämnet så som den blir synlig i ett antal lärares dagboksanteckningar om sin undervisning.
Link http://hdl.handle.net/2043/10391... (external link to publication)
Publisher Lärarutbildningen, Malmö högskola
Host/Issue Barndom, lärande, ämnesdidaktik : Exempel från en forskningsmiljö vid Lärarutbildningen
Series/Issue Rapporter om utbildning;1
ISSN 1101-7643
Language swe (iso)
Subject innehållsfrågan
svenskämnesundervisning
didaktiska frågor
barns erfarenheter
rutinisering
organisation
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14894 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics