Samlingens betydelse i förskolan

DSpace Repository

Samlingens betydelse i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samlingens betydelse i förskolan
Author Wlati, Roz ; Yasin, Aysegul
Date 2012
Swedish abstract
Studiens syfte var att ta reda på vad pedagoger anser om samlingens betydelse i förskolan samt hur de inbjuder barnen till delaktighet. Studien grundar sig på följande frågeställningar: Vilka föreställningar har pedagoger om samlingens roll i förskolan? På vilket sätt bjuds in barnen till delaktighet vid samlingen? Vi gjorde en kort historisk tillbakablick samt en forskningsöversikt för att få en större inblick i samlingens ursprung och barns delaktighet och inflytande. För att få svar på våra frågeställningar använde vi kvalitativa metoder som bestod av intervjuer och observationer. Studien genomfördes på två olika förskolor. De medverkande barnen var 4-5 år. Intervjupersonerna bestod av fem pedagoger. Slutsatsen för vår studie är att pedagogerna ansåg att samlingen fungerar som en mötesplats där alla kan känna sig delaktiga i en gemenskap och den är en stund för ett lustfyllt lärande. Pedagogerna menar även att samlingen ett bra tillfälle för att bjuda in barnen till delaktighet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject delaktighet
demokrati
gruppkänsla
lärande
samling
Handle http://hdl.handle.net/2043/14898 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics