Sex- och samlevnadsundervisning -undervisning och förhållningssätt på två skolor i Malmö

DSpace Repository

Sex- och samlevnadsundervisning -undervisning och förhållningssätt på två skolor i Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sex- och samlevnadsundervisning -undervisning och förhållningssätt på två skolor i Malmö
Author Jönsson, Kristina ; Persson, Ingela
Date 2005
Swedish abstract
Vi har jämfört sex- och samlevnadsundervisningen på två skolor i Malmö. Anledningen till att vi valde att undersöka detta var de många könsorden ute på dagens skolor. En av skolorna som vi kallar för projektskolan har deltagit i ett projekt där man börjar med undervisningen i årskurs fem. Här har man lektioner i detta ämne en gång i veckan, i något som de kallar för vi-pass. Den andra skolan har vi döpt till jämförelseskolan och den har traditionell undervisning tio till elva veckor på våren i årskurs åtta i biologin. Vårt tillvägagångssätt för att samla in empiriskt material var genom intervjuer. Vi började med att intervjua fyra lärare på de båda skolorna och därefter tretton elever. Genom att använda oss av bandspelare kunde vi anteckna ordagrant vad respondenterna sade. Vi trodde att könsorden skulle minska om skolorna började sex- och samlevnadsundervisningen i tidig ålder. Detta visade sig vara fel och könsorden var lika vanligt förekommande på båda skolorna. Däremot uttalade två killar på projektskolan att det viktigaste de lärt sig var att respektera tjejerna och hur man behandlar dem. Detta gav oss trots allt hopp om framtiden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject sex och samlevnad
könsord
förhållningssätt
respekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/1490 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics