Pomo och pedagogiken -ett barnprogram ur en pedagogisk synvinkel

DSpace Repository

Pomo och pedagogiken -ett barnprogram ur en pedagogisk synvinkel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pomo och pedagogiken -ett barnprogram ur en pedagogisk synvinkel
Author Löfqvist, Victoria
Date 2013
Swedish abstract
Arbetets didaktiska upplägg utgår från ett barnprogram som underlag i undervisningen i grundskolans tidigare år. Undervisningen ska hålla hög pedagogisk standard och uppfylla de läromål som finns angivna i läroplanen. Tidigare forskning om populär kultur och lärande har bearbetats för att i analysavsnittet visa konkreta metoder för att uppfylla läromål genom att analysera ett populär kulturellt barnprogram.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 28
Language swe (iso)
Subject Undervisning
populärkultur
grundskolans tidigare år
barnprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/14900 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics